Ovako će nakon obnove izgledati zagorski dvorac u kojem će biti najmoderniji znanstveno – edukativno – zabavni centar u Hrvatskoj

Kad završi obnova i rekonstrukcija, dvorac Stubički Golubovec pretvorit će se u najmoderniji Znanstveno – edukativno – zabavni centar Zagorje, kakav mnoge destinacije u Europi mogu samo poželjeti. Bit će to prva znanstvena destinacija u Hrvatskoj koja će objediniti funkcije muzeja, zabavnog parka i inovacijskog centra namijenjenog popularizaciji znanosti. S edukativnim, znanstvenim i zabavnim sadržajima, radionicama, laboratorijima, a sve temeljeno na znanstvenim otkrićima i dostignućima, ovim će centrom Hrvatsko zagorje dobiti novu turističku referentnu točku i obogatiti svoju ponudu, kakve nema u krugu od 800 kilometara.

Znanost kao zabavna aktivnost

Radi se o projektu čiji su nositelji Krapinsko – zagorska županija, Grad Donja Stubica i Zadruga ZEZ, no obzirom da se radi o nacionalnom projektu, isti će se raditi u suradnji s Vladom RH i nadležnim ministarstvima, Gradom Zagrebom, hrvatskim županijama, Institutom Ruđer Bošković, Institutom Kopernik iz Poljske te Znanstvenim institutom Narodne Republike Kine, koji su dali podršku. Projekt će se realizirati kroz nekoliko faza. Prva je popularizirati znanost kroz pažnju publike kojoj će ovaj sadržaj biti namijenjen, a to se već ostvaruje kroz održavanje Znanstvenog piknika već treću godinu za redom, kroz koji se publici znanost prezentira kao zabavna aktivnost. Kako bi se to postizalo, Županija je stupila u kontakt s nekoliko strateških partnera, odnosno udruga koje se bave popularizacijom znanosti. Provode se radionice s djecom kako bi im se približila STEM skupina predmeta, a educirat će se entuzijasti kako bi bili spremni održavati radionice s djecom i promovirati znanost, zbog čega će se i Centar za robotiku SŠ Krapina dodatno opremiti, a dio eksponata na temu znanosti postavit će se i kod Poslovno – tehnološkog inkubatora u Krapini.

Revitalizacija zaštićenog kulturnog dobra

Kako bi se projekt mogao sprovesti, izrađene su konzervatorske studije, obzirom da je dvorac Stubički Golubovec zaštićeno kulturno dobro koje se nalazi unutar krajolika u Parku prirode Medvednica. Ishođena je lokacijska dozvola za zahvat, a ishođenje građevinske dozvole očekuje se uskoro. Ono što je cijelo provođenje projekta malo usporilo, jest potres, koji je oštetio dvorac. – Potres u ožujku 2021. nanio je značajna oštećenja konstrukcije koja su se dodatno proširila kao posljedica drugog potresa iste godine. Obzirom da se obnova kulturnih dobara oštećenih u potresu mora uskladiti s odredbama važećeg Zakona, sve je to utjecalo na tempo izrade dokumentacije. No, osim lokacijske dozvole, pripremljen je i glavni projekt, a u izradi je i projekt unutarnjeg uređenja te se pripremaju troškovnici povezani s rekonstrukcijom i dogradnjom, opremanjem i izradom specijaliziranih znanstvenih izložaka – kažu iz Županije. Prema planu rekonstrukcije predviđene su tri zone: zona oko dvorca i parka oko dvorca, zona gospodarske zgrade i znanstvenog parka s igralištem i vrtom te parking za vozila i pristupni put.  Što se tiče samog sadašnjeg prostora dvorca, u njemu će biti smješten muzejski postav ZEZ – a, u podrumu, prizemlju i na katu. Prostor oko dvorca i park imat će funkciju zone sa relaksacijom, a dogradnja dvorca realizirat će se spajanjem s nekadašnjom gospodarskom zgradom, gdje će se nalaziti laboratoriji, logistički i izložbeni prostori, a u vanjskom dijelu znanstveni park i igralište. U novom dijelu nalazit će se recepcija, sanitarije i slično.

Inovativan pristup znanosti i učenju

Znanstveni edukativno – zabavni centar imat će posebno osmišljene sadržaje, kako bi javnosti približio znanost i prezentirao svjetska i hrvatska dostignuća, a djeci na zabavan način približio školsko gradivo, kroz zabavne radionice i igraonice za poticanje mašte i kreativnosti. – Osnovna ideja zasniva se na inovativnom pristupu učenju kroz korištenje novih tehnologija, interaktivnih eksponata, edukativne radionice i slično, a unutar centra moći će se posjetiti i FabLab, kemijski laboratorij, sadržaji vezani uz astronomiju, optiku, geologiju, matematiku, kriptografiju, fiziku, sve temeljeno na dostignućima hrvatskih znanstvenika – rekli su nam iz Županije. Interaktivno učenje, korištenje novih tehnologija u kombinaciji s klasičnim vještinama, otvorit će nove vidike, a Centar će svojim sadržajima, osim na popularizaciju znanosti, biti orijentiran na jačanje cjeloživotnog izvaninstitucionalnog obrazovanja. Važan lik, svojevrsno zaštitno lice i dobri duh Centra, bit će Profesor Baltazar, koji na pametan način rješava problem..

Financiranje kroz EU fondove

Procijenjena vrijednost cjelokupne investicije je 127 milijuna kuna te obuhvaća rekonstrukciju dvorca, dogradnju dvorca, opremanje opremom nužnom za funkcioniranje objekta te posebnom opremom, odnosno unutarnjim i vanjskim znanstvenim izlošcima. Krapinsko – zagorska županija do sada je investirala 1,6 milijuna kuna u pripremu projekta i potrebne dokumentacije, od čega je milijun kuna financiralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije, čime se dokazuje potpora projektu. Uz potporu spomenutog ministarstva, potporu projektu dale su i susjedne županije Sjeverne Hrvatske, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Institut Ruđer Bošković kao programski partner. U pripremi projekta, Županija surađuje i s europskim udruženjem znanstvenih centara (ECSITE) te nekima od renomiranih europskih centara –  onima u Varšavi i Trentu. Projekt se planira realizirati uz financiranje kroz dostupne fondove EU obzirom da projekt predstavlja nacionalnu, centralnu točku za popularizaciju znanosti – s time da se prezentacijski i koncepcijski udaljava od koncepta ‘tradicionalnih muzeja’.

Nova turistička ponuda

Kreiranjem, izgradnjom, uređenjem i otvaranjem ovog centra ne samo da će se revitalizirati kulturno dobro koje trenutno propada, već će se cijeli prostor staviti u funkciju i vratiti u život, a u prenamijenjenom prostoru inovativnim će se sadržajima poticati interes za znanost, edukaciju i cjeloživotno učenje. Tako će Hrvatsko zagorje dobiti jednu sasvim novu i drugačiju turističku ponudu, slijedom čega se očekuje povećanje broja dolazaka iz turističkih i obrazovnih razloga. Uz posjet Centru, planira se razviti i dodatna ponuda vezanim posjetima ostalim muzejima u okolici, a prema iskustvima novootvorenih centara po Europi, očekivani broj posjeta u prvoj godini rada je 120 tisuća posjeta godišnje  – rekao je župan Željko Kolar, dodavši kako će očekivani povećani broj posjetitelja omogućiti i povećanje prihoda lokalnim ugostiteljima i ponuđačima smještajnih kapaciteta. – Osim prihoda od turizma, Centar će doprinijeti povećanju zaposlenosti, ali i korištenju domaćih resursa, poput obrta i malih tvrtki, potrebnih za funkcioniranje jednog takvog centra. Projekt će biti i prilika za uključivanje gospodarstvenog sektora i u vidu sponzorstva, ali u nekim dijelovima i u vidu sadržaja. Istraživanja provedena na uzorku od 700 znanstvenih centara u Sjedinjenim Američkim Državama pokazala su da znanstveni centar kreira značajan utjecaj na svoje ciljane skupine, a to su djeca, mladi, obitelji, stručna zajednica te društvo u cjelini, stoga poučeni tim istraživanjima i međunarodnim iskustvom, isti veliki interes za novim edukativnim i znanstvenim sadržajima očekujemo i u našem Zagorju – kaže Kolar. Obzirom da se radi o vrlo velikom projektu, zahtjevnom i financijski, o rokovima izgradnje je zasada još teško govoriti, no kada bude otvoren, Centar će Hrvatsko zagorje podignuti visoko na turističkoj karti Europe sa sadržajem i turističkom destinacijom kakvom se malo tko može dičiti.